De VVD-fractie Huizen stelt vragen over huisvesting statushouders en toekomstige afspraken met projectontwikkelaar.

Met verbazing heeft de VVD Huizen kennis genomen van het voornemen van het College om zonder enige vorm van inspraak met de omwonenden, statushouders en jongeren te huisvesten in het gebouw de Borgstede aan de Huizermaatweg 2.

Op dinsdag 17 november jl. werden de leden van de Gemeenteraad en de omwonenden van de Huizermaatweg 2 geïnformeerd over het voornemen van het College om het gebouw de Borgstede om te bouwen naar 45 kleine eenheden waar statushouders en jongeren de komende 10 jaar gehuisvest kunnen worden. Dit zonder enige vorm van inspraak of informatie avond voor de buurtbewoners. De omwonenden zullen, volgens het College, voor meer informatie maar naar een commissie vergadering moeten komen. De VVD vindt dat het College de omwonenden op deze manier niet serieus neemt en voor het blok zet.

De VVD vraagt zich tevens af wat voor toezeggingen er aan de projectontwikkelaar zijn gedaan om hier te mogen bouwen. Het lijkt of er een deal met de projectontwikkelaar is gemaakt over mogelijkheden die er nu volgens het bestemmingsplan, niet zijn. Aan de projectontwikkelaar wordt, zoals uit het voorstel van het College blijkt, de mogelijkheid geboden om over 10 jaar te gaan bouwen. Daarvoor moet nu alleen snel even het bestemmingsplan gewijzigd worden en mogen 45 wooneenheden gebouwd worden.

De VVD vindt dit soort afspraken geen voorbeeld van goed en integer bestuur. Het lijkt meer een ‘goedmakertje’  voor een eerder plan van een woontoren van 10 verdiepingen hoog dat niet door kon gaan, vanwege protesten uit de buurt. Nu de toezegging doen om het bestemmingplan te veranderen om over 10 jaar twee woontorens van 6 verdiepingen hoog te mogen bouwen is zeer  voorbarig en onverstandig. We weten immers niet hoe Huizen en de demografie van de inwoners er dan uitziet. Misschien is er dan geen behoefte meer aan appartementen en kan de gemeente indien het plan niet door kan gaan een schadeclaim tegemoet zien. Bovendien heeft Huizen de laatste jaren geen goede ervaringen opgedaan met deals met projectontwikkelaars.

De VVD Huizen vindt dit soort deals  heel onverstandig en zal deze afspraken en mogelijke toezeggingen aan de orde gaan stellen.