Problematiek vluchtelingen zit Huizer bevolking hoog


Voormalig staatssecretaris en VVD-kamerlid Fred Teeven legt uit hoe weerbarstig de vluchtelingenproblematiek is.

1 / 1
zoom out

VVD-raadslid en voormalig wethouder Petra Hartskamp vervulde de rol van gespreksleider. Ze moest alle zeilen bijzetten om de discussie niet alleen over de vluchtelingenproblematiek te laten gaan. De aanwezigen maakten zich duidelijk zorgen over de massale toestroom van asielzoekers. Veel vragen waren gericht aan Fred Teeven. De voormalig staatssecretaris en huidig Tweede Kamerlid is voor veel mensen toch de lijn naar politiek Den Haag en van die mogelijkheid maakten velen dan ook dankbaar gebruik. Teeven probeerde de aanwezigen inzicht te geven in de 'weerbarstige problematiek'. 'Simpelweg een hek om Nederland heen zetten, gaat niet lukken', hield hij de zaal voor.


Objectieve veiligheid

Na Teeven kreeg burgemeester Fons Hertog het woord. Hij schetste met cijfers hoe 'veilig' Huizen eigenlijk is. Zo is het totaal aantal strafbare feiten de afgelopen vijf jaar gedaald van jaarlijks 2.300 naar 1.700 per jaar. Het aantal geweldsmisdrijven daalde van 218 naar 171. 'Het gaat goed', meent de burgemeester, maar van achterover leunen mag volgens hem geen sprake zijn. Zo is het aantal inbraken de afgelopen jaren namelijk wel gestegen van 237 naar 293 per jaar.

Hertog realiseert zich dat de objectieve veiligheid, de harde cijfers, niet overeenkomen met het gevoel van veiligheid, de zogenaamde subjectieve veiligheid. Huizen is veiliger, maar zo wordt het niet gevoeld. Dat wordt veroorzaakt door in het oog springende incidenten, zoals recentelijk de liquidatie op de Rendier, de schietpartij na een achtervolging en het steeds vaker inzetten van de politiehelikopter. Die stijgt op en landt in Utrecht. 'Dat is hier dichtbij en daar maken we dankbaar gebruik van', aldus Hertog. 

Ook de radicalisering in Huizen baart veel mensen zorgen. Hertog schetste hoe dit in Huizen wordt aangepakt. Ook vertelde hij dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD de asielzoekersopvang in Crailo nauwlettend in de gaten houdt, maar dat er geen signalen zijn dat er zich terroristen onder de vluchtelingen bevinden. 'Dat wordt goed gemonitord', aldus Hertog. Iets minder geruststellende woorden had de burgemeester over het bezoek dat de vluchtelingen op het asielzoekerscentrum krijgen. 'Ik wil daar niet teveel op ingaan, maar kan u zeggen dat we daar bovenop zitten', aldus Hertog.

Onderwereld

VVD-raadslid Carel Bikkers vroeg of de politie oog heeft voor de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Politiechef Woelders bevestigde dat en stelde dat de strenge aanpak van onder andere de 'oude Endstra BV's' in Amsterdam er toe heeft geleid dat de onderwereld meer gaan investeren in horecagelegenheden, ook in het Gooi. Hierbij is het volgens Woelders en burgemeester Hertog van belang dat goed wordt samengewerkt tussen burgemeesters, politie, belastingdienst en andere betrokken partijen. Om die reden vertegenwoordigt Hertog de regio Gooi en Vechtstreek in de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit.

Zo kwamen er vele onderwerpen aan de orde in de bomvolle zaal van de Haven van Huizen. Gespreksleider Hartskamp was tevreden. Niet alleen vanwege de opkomst, maar ook over de inhoud was de avondvoorzitter zeer te spreken. 'Op zo'n avond zie je echt wat er leeft', aldus Hartskamp.