Vragen VVD Huizen over de uit de hand gelopen Nieuwjaarsnacht

Op 1 januari meldden zowel  de Gooi- en Eemlander, als het persbericht van de gemeente Huizen dat de Nieuwjaarsnacht in Huizen onrustig was verlopen, rond het Plein2000 en later rond Winkelcentrum De Kostmand. De ongeregeldheden waren van dien aard dat de Mobiele Eenheid moest worden ingezet om de rust te doen laten terugkeren.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de VVD fractie een aantal vragen aan de Burgemeester die ze graag beantwoord wil zien in de eerstvolgende vergadering van de commissie ABM.

Op vijf oktober hebt u de commissie ABM geïnformeerd over de voorgenomen aanpak met betrekking tot de nieuwjaarswisseling. U wilde samen met inwoners en buurtpreventieverenigingen bijdragen aan “ogen in de buurten” en zo “te zorgen voor een nog veiliger jaarwisseling”.  Ook in eerdere jaren waren er ongeregeldheden bij het Winkelcentrum De Kostmand, zo werd benadrukt in de mededeling van 5 oktober.  Daarnaast zou er ingezet worden op extra toezicht en handhaving in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling.

1.       Hoe kijkt de burgemeester terug op de voorbereidingen die zijn getroffen?

2.       Zijn de voorbereidingen volgens plan verlopen?

3.       Deelt u de conclusie dat de inzet niet het gewenste effect heeft gehad?

4.       Welke lessen trekt u hieruit voor de volgende jaarwisseling?

In de Gooi en Eemlander valt te lezen dat de politie nog verder onderzoek doet naar de ongeregeldheden en roept inwoners die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. In het gemeentelijk persbericht blijft deze oproep evenwel achterwege.

5.       Deelt u de conclusie dat het afzien van cameratoezicht in de Kostmand achteraf een foutieve inschatting is geweest? Zo nee, waarom niet?

6.       Deelt u de conclusie dat het hier gaat om delicten die een arrestatie rechtvaardigen? Zo nee, waarom niet.

7.       Uit de berichtgeving valt op te maken dat er geen arrestaties zijn verricht. Waarom zijn er geen arrestaties verricht?

8.       Deelt u de conclusie dat in  volgende jaren een veel hardere aanpak en veel scherper toezicht, waaronder cameratoezicht, op zijn plaats is. Zo nee, waarom niet?

9.       Bent u bereid om de voor- en nadelen van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Huizen in kaart te brengen? Op welke termijn kan de raad een dergelijke analyse tegemoet zien?

10.   Kennelijk kunnen circa veertig mensen in de Nieuwjaarsnacht zonder noemenswaardige consequenties de politie bekogelen en een spoor van vernieling achterlaten, terwijl iedere andere burger die vijf kilometer te snel rijdt op één van de uitvalswegen meteen een forse boete op de deurmat aantreft. Bent u het met ons eens dat deze gang van zaken niet uit te leggen is?