Van start !

Het nieuwe college is nu echt van start. Met name Karin van Werven kreeg niet de kans om zich even rustig in te werken. Ze mocht meteen aan de slag met een dossier dat net voor de zomervakantie de gemoederen nogal bezig had gehouden: De asielboot.

Over de aanleiding is in de media al genoeg geschreven. Op het allerlaatste moment kwam er voor de zomervakantie een voorstel van het college om spelregels op te stellen voor de plaatsing van een “Asielboot”, voor het geval de COA tijdens de zomermaanden een dergelijk verzoek zou doen aan de gemeente Huizen.

Wij stelden ons op het standpunt dat we even de tijd moesten nemen om de goede informatie op tafel te krijgen en het voorstel goed te wegen. Zeer tot ongenoegen van partijen als PvdA en Groen Links. Er werd nog geprobeerd om mij het buitenslapen van vrouwen en kinderen in de schoenen te schuiven. Voor die verantwoordelijkheid heb ik vriendelijk bedankt. Anders dan bij de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders hebben we het hier niet over een gemeentelijke taak, maar over een rijkstaak. Dit zal in de nabije toekomst gaan veranderen. En zonder de inzet van gemeenten lossen we de problemen in Ter Apel niet op. Maar als raadslid zijn we besteld om lokale problemen op te lossen. En daar ligt ook onze verantwoordelijkheid. Straks wordt mij ook nog het uiteengaan van Nick en Simon verweten. Het moet niet gekker worden. Bovendien als je niet zorgvuldig investeert in draagvlak, dan oogst je alleen maar onverdraagzaamheid. Kijk maar wat er nu in Tubbergen gebeurt. Een ruime meerderheid was het voor de zomervakantie met ons eens. Dus we spraken af dat we op 25 augustus opnieuw bij elkaar zouden komen om een afweging te maken.

Een aantal dagen na ons debat kwam de Volkskrant met een opvallende analyse. De problemen in Ter Apel worden mede veroorzaakt door het feit dat veel gemeenten in ons land achterlopen met het huisvesten van Statushouders. Dat zijn mensen die hier mogen blijven. Deze mensen verblijven noodgedwongen te lang in de centra. De gemeenten stellen daar onvoldoende woningen voor beschikbaar, waardoor er geen plek is voor nieuwe instroom. Ongeveer 200 gemeenten voldoen niet aan hun taakstelling. Huizen behoort tot de gemeenten die wel voldoet aan deze taakstelling. Maar gemeenten als Utrecht en Amsterdam, toch niet de meest rechtse gemeenten, hebben forse achterstanden. Dus als je al ergens je pijlen op moet richten, dan is dat niet de VVD-Huizen.

Naar gisteren bleek was het college op 7 juli ook niet helemaal volledig geweest. We zouden kaders moeten opstellen voor het geval COA ons een verzoek zou doen. Naar gisteren bleek is daar geen sprake van geweest. Het zou gaan om een aanbod van Huizen en geen reactie op de vraag. Karin van Werven liet daar geen misverstand over bestaan. Ik had liever gezien dat het college van meet af hier duidelijk over was geweest.

De opvang in het begin van het jaar is goed verlopen. Daar is bijna iedereen het wel over eens. Wij wilden eerst een duidelijk beeld hebben of we er van uit kunnen en mogen gaan dat dat opnieuw het geval is.  Is het nog steeds haalbaar en draagbaar. Ook nu we in onze gemeente een substantieel aantal Oekraïense vluchtelingen opvangen. Karin van Werven had haar huiswerk goed gedaan. Ze had de tijd genomen om ons betere informatie te verschaffen. om een zorgvuldige afweging te maken. En niettemin blijven er ook zorgen. Maar op enig moment moet je ook een besluit durven nemen. Als er een politieke wil is, dan kan er heel veel. Als er geen politieke wil is, dan kan er niets. De democratie is sterker dan de bureaucratie.

Ik heb namens de VVD aangegeven dat wanneer het haalbaar en draagbaar is, dan nemen we onze verantwoordelijkheid. En als je kijkt naar wat er op de mat is gelegd, dan liggen er geen feiten en omstandigheden op tafel die aanleiding geven tot een “nee” van onze kant. Het is de bijdrage die wij leveren aan de oplossing van de huidige crisis. Maar wat haalbaar en draagbaar is, kent ook in onze gemeente zijn grenzen. We hebben de periode afgegrendeld op maximaal zes maanden.

Als gemeenteraadslid sta ik voor de gemeentelijke autonomie. Binnen het kader van de wet ben je als gemeente de baas binnen je eigen gemeentegrenzen. En vanuit dat perspectief vind ik het ingrijpen van de staatsecretaris, hoewel hij van onze partij is, een dieptepunt. Het ingrijpen in Tubbergen is een uitnodiging voor onverdraagzaamheid.

Het wordt hoog tijd dat de rijksoverheid werk maakt van zijn eigen zorgplicht. Daar zijn ze voor besteld. En of je het nou oplost langs een restrictief toelatingsbeleid of door meer opvangcapaciteit. Dat is een andere discussie. Maar als je als rijkoverheid de  consequenties  bij de lokale samenleving legt en de lokale democratie ook nog eens buitenspel zet, dan verlies je ieder gezag. Ik ben wel eens trotser op mijn partij geweest.

Ging het nu dan allemaal in pais en vree. Niet helemaal. Zo nu en dan gebruikten we over en weer nog wat grote woorden. De burgemeester deed nog een beroep op ons om ons in de emotie niet te laten meeslepen. Die oproep haalde de scherpe kantjes er wel van af, maar kon het toch niet helemaal voorkomen. Maar de scherpe toon had nog een positief bijeffect, zo concludeerde ik na afloop met een paar collega-raadsleden. De tijd dat de opvangdiscussie gekaapt werd door partijen die iedere kritische vraag of kanttekening afdoen als xenofobe of extreemrechtse uitlatingen is echt voorbij. Dat wordt nu wel breed gezien als een zwaktebod. En dat is een groot goed. Laten we er nu voor waken dat de toon niet doorslaat naar de andere kant.

Al met al nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem. Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat wat we lokaal aankunnen ook zijn grenzen kent. Op vrijdag 26 augustus werd bekend gemaakt dat gemeenten 20.000 woningen beschikbaar moeten stellen voor asielopvang. Het is nog niet duidelijk hoe dat ingevuld gaat worden. Maar dat gemeenten een lastige boodschap hebben te brengen aan mensen die al jaren op een wachtlijst staan, is wel duidelijk.