Nieuw Collegeprogramma gepresenteerd

Op 24 juni is het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. De komende vier jaar maken VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 deel uit van de coalitie. Alle partijen leveren één wethouder. Namens de VVD zal Roland Boom weer toetreden tot het college.

De VVD-fractie is blij met het afgesloten akkoord. We herkennen veel van onze punten terug in het nu afgesloten akkoord. Het akkoord combineert, financiële degelijkheid, een gezonde inhoudelijke ambitie met realiteitszin. De komende jaren worden de gemeentelijke belasting naast de inflatie niet verder verhoogd. Er is aandacht voor veiligheid en er is in het akkoord vastgelegd dat er in de nieuwe periode opnieuw middelen beschikbaar gesteld worden voor toezicht op straat. Na de succesvolle realisatie van de eerste fase van de Zomerkade, zal in de komende collegeperiode de volgende fase ter hand worden genomen. Daar zijn in het akkoord extra middelen voor gereserveerd.

Tenslotte bedanken we formateur Bastiaan Postma. Onder zijn leiding is dit akkoord tot stand komen. De installatie van het nieuwe college is gepland op vrijdag 8 juli.