Transparantie

Afgelopen zaterdag kregen we een vertrouwelijke mededeling in onze mailbox. De inhoud was nog al beladen. Na lezing van dat stuk kon er voor mij maar één conclusie zijn: de herinrichtingsplannen van de Wijk Stad en Lande, waar een grootscheeps participatietraject voor is opgetuigd, staan op losse schroeven.

Met veel tam tam heeft de gemeente dit project op haar website aangekondigd: “De komende jaren vervangen we het riool in de wijk Stad en Lande. Tegelijkertijd richten we ook de openbare ruimte in de wijk opnieuw in. Dat doen we onder de naam ‘Herinrichting Stad en Lande’. We bereiden dit project nu voor en daar willen we u bij betrekken”,  zo valt op de website van de gemeente te lezen. Er is een uitgebreide enquête gehouden. Ruim 500 inwoners hebben hierop gereageerd. Een extern bureau heeft hier een mooie digitale rapportage van gemaakt, inclusief een document van bijna 100 pagina’s, waarin je alle antwoorden kunt teruglezen.

Als je zoveel mensen erbij betrekt en er dreigt mogelijk een kink in de kabel te komen, dan deel je dat toch in alle openheid? Ik was dan ook verbaasd om te lezen dat het college, onder aanvoering van verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek geheimhouding op dit stuk heeft opgelegd. En dat betekent dat wij als raadsleden hier niet uit kunnen citeren. En veel erger nog, alle bewoners die actief hebben meegewerkt aan de voorbereiding van dit traject blijven van informatie verstoken. Ik hoef niet uit te leggen wat dat doet met het vertrouwen in de lokale politiek.

Nog niet zo lang geleden heeft de gemeenteraad uitgesproken dat we heel terughoudend moeten zijn om stukken niet openbaar te maken. Je moet in de volle openbaarheid durven uit te leggen waar je mee bezig bent, welke resultaten je hebt gehaald, waar je trots op bent en ja, ook wat er mis is gegaan.

Toegegeven, er stonden een paar getallen in de mededeling. Maar om nou onmiddellijk alle stukken vertrouwelijk te maken waar getallen in staan, dan blijft er van de openbaarheid niets over. Pas als de belangen van de gemeente echt geschaad worden, dan kun je niet anders dan stukken vertrouwelijk behandelen. Maar daar moet je echt terughoudend in zijn.

Ik heb onmiddellijk aan mijn collega’s in de raad en aan het college voorgesteld om deze mededeling openbaar te maken. Dan kunnen we met elkaar in alle openheid in gesprek over de ontstane situatie, de oorzaken ervan en de lessen die we er uit trekken.

Gaandeweg zie ik dat er ook steun ontstaat van andere partijen. Ik hoop dat dit voor het college voldoende reden is om zo snel mogelijk dit besluit openbaar te maken. In Den Haag worden zelfs alle whatsapp-berichten openbaar gemaakt en hier in Huizen zouden we op ieder gevoelig dossier de geheimhouding opleggen. Dat is echt een brug te ver.