Een nieuwe coalitie in de steigers

Het eerste deel van het werk van onze informateur Bastiaan Postma zit erop. Hij heeft de dagen na de verkiezingen gesprekken gevoerd met alle partijen. En Bastiaan komt met een gedegen analyse. Hij adviseert om onderhandelingen op te starten tussen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66. Hij geeft daar een aantal redenen voor:

  • Een brede meerderheid van de partijen geeft aan dat een coalitie waarin de VVD vertegenwoordigd is, recht doet aan de uitslag van de verkiezingen waarbij de VVD als grootste partij naar voren is gekomen.
  • Er moet ten minste één lokale partij deelnemen aan de coalitie.
  • Er moet ook gekeken worden wat de politieke en bestuurlijke inbreng in de afgelopen raadsperiode is geweest van partijen die geen onderdeel hebben uitgemaakt van de coalitie.
  • Een meerderheid van de partijen heeft een voorkeur voor het betrekken van Leefbaar Huizen in een volgende fase van gesprekken over een coalitie.
  • Een brede meerderheid van de partijen geeft aan dat een coalitie waarin CDA en/of D66 vertegenwoordigd zijn een logische vertaling van de uitslag van de verkiezingen is waarbij CDA en D66 hun zetels behouden hebben en dat er een breed vertrouwen is in beide partijen.

De informateur is in zijn advies gebonden aan de inbreng die de fracties leveren. Het is mooi dat hij zo snel een gedegen analyse heeft kunnen maken, die breed draagvlak heeft in de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat de druiven bij PvdA en Groen Links zuur zijn. Zelf heb ik in het verleden acht jaar lang op een prettige manier samengewerkt met de PvdA van Maarten Hoelscher. Maar zowel Groen Links, als de PvdA hebben verloren. Bastiaan heeft terecht geconstateerd dat de kiezers een groot vertrouwen hebben geschonken aan de lokale partijen en dat verdient een plek in het dagelijks bestuur van de gemeente. En de meeste fracties in de gemeenteraad denken er ook zo over. Het samengaan van PvdA en Groen Links op de avond na de verkiezingen is denk ik op goede gronden niet meegewogen. Beide partijen hebben met een afzonderlijke lijst een eigen mandaat gevraagd aan de kiezer. Op dat verkregen mandaat moet de uitslag worden beoordeeld. Zowel informateur Bastiaan Postma, als een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad is die mening toegedaan, zo blijkt uit het advies.