afscheid

Afgelopen maandag is de definitieve uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Voor onze gemeenteraad en voor onze fractie zaten er geen verrassingen bij. De eerste vijf van onze lijst zijn nu officieel gekozen. We hebben onze formulieren ondertekend. Op 30 maart wordt nieuwe raad geïnstalleerd. Op 29 maart zal afscheid worden genomen van de gemeenteraad in oude samenstelling.

De VVD neemt dan ook afscheid van een aantal bekende gezichten. Bastiaan Postma en Edwin Rebel keren niet terug als lijstopvolger. Als bestuurslid mocht Bastiaan geen plek innemen op de lijst. Bastiaan was de afgelopen periode lid van de rekeningcommissie. De rol van Bastiaan is gelukkig niet uitgespeeld. Hij blijft lid van het bestuur en is bovendien aangewezen als informateur om een verkenning uit te voeren naar een samenstelling van een college van burgemeester en wethouders dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad.

Edwin Rebel was lijstopvolger en het afgelopen jaar tijdelijk raadslid ter vervanging van Sjoerd van Klink. Ook Edwin neemt nu afscheid. Wouter Holtslag neemt na vier jaar afscheid van de gemeenteraad. Wouter heeft een jarenlange staat van dienst binnen de VVD. De verkiezingsuitslag leidt ertoe dat we in de raad ook afscheid moeten nemen van Jeroen Ribberink. Jeroen heeft de VVD een stevig gezicht gegeven in de commissie Fysiek Domein. We hopen dat we nog lang een beroep op Jeroen kunnen doen als lijstopvolger. Tenslotte nemen we ook afscheid van Willem Meijerman. Met acht jaar ervaring was Willem uitgegroeid tot één van de senior members van de gemeenteraad. Willem was niet alleen vice-fractievoorzitter, maar ook voorzitter van de commissie ABM.

Aan het afscheid van Jessica Prins zullen vast nog veel woorden worden gewijd. Jessica is 20 jaar raadslid geweest en fractievoorzitter sinds 2017. Onder leiding van Jessica Prins kwam de VVD weer terug in het college en werd vier jaar geleden een klinkende verkiezingsuitslag behaald. Als lijstduwer behaalde Jessica nog bijna voldoende voorkeursstemmen om een zetel in te nemen in de gemeenteraad. Dat bewijst eens te meer hoe zij in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een vooraanstaand en populaire volksvertegenwoordiger. Op geheel eigen wijze heeft Jessica invulling aan een nieuwe bestuursstijl. Waar voorheen de coalities gesloten bastionnen waren, waar nauwelijks ruimte was voor inbreng van de niet-coalitiefracties heeft Jessica met een wat lossere bestuursstijl de luiken wat meer open gezet. De VVD heeft het zelf in de periode 2014-2018 aan den lijve ondervonden wat het was om aan de zijlijn te staan. Goede ideeën van ons werden of terzijde geschoven of zo verpakt in voorstellen van de coalitie dat de VVD er niet de credits voor kreeg. Onder leiding van Jessica kreeg ook de oppositie meer ruimte en dat is winst. Zoveel mogelijk mensen moet zich herkennen in de keuzes die gemeenteraad maakt. En dat betekent dat we elkaar ideeën op hun inhoudelijke merites moeten beoordelen. Of ze nou afkomstig zijn van een coalitiepartij of van een oppositiepartij.