Jessica Prins draagt de voorzittershamer over

Op 17 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, kwam de nieuwe fractie voor het eerst bij elkaar. Dat was het moment dat Jessica Prins, gemeenteraadslid sinds 2002 en fractievoorzitter sinds 2017, het stokje kon overdragen.

De nieuwe fractie koos Erwin Ormel als fractievoorzitter. Roland Boom werd aangewezen als  eerste onderhandelaar en wethouderskandidaat namens de VVD. Sjoerd van Klink werd gekozen als vice-fractievoorzitter en Tom Pouw zal de rol vervullen van fractiesecretaris.