VVD Huizen maakt kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend

Met trots maakt de VVD Huizen de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bekend! Een lijst met bekende, vertrouwde gezichten en met nieuw jong talent.

Tijdens de algemene ledenvergadering van december jl. hebben de leden gekozen voor een combinatie van ervaring en vernieuwing. Met deze lijst zien wij met het volste vertrouwen de lokale verkiezingen van maart 2022 tegemoet en laten wij zien dat wij een partij voor jong en oud met veel verschillende disciplines zijn. De lijst met kandidaten is divers, met nieuwe aanwas, die allen weer een verschillende achtergrond hebben en verspreid over onze gemeente wonen. Met een gemeenschappelijke deler, hart voor ons dorp en haar inwoners.

Vol vertrouwen gaat dit team onder aanvoering van lijsttrekker Roland Boom van start om  aan de slag te gaan met de kansen, problemen en uitdagingen die ons de komende vier jaar te wachten staan. De VVD Huizen wil hiermee laten zien dat zij een brede lokale partij is voor jong en oud met diverse disciplines en achtergronden. De enthousiaste kandidaten van de VVD staan open voor de Huizer inwoners en zijn makkelijk benaderbaar omdat zij weten wat er speelt in Huizen.

 Lijsttrekker Roland Boom: “ Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen van de leden. Met deze kandidatenlijst ga ik de campagne en de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.  We zullen de komende maanden laten zien dat de VVD staat voor, in alle opzichten, goed bestuur voor een sterk Huizen! We gaan aan de slag om de inwoners te laten zien waar wij voor staan en waar we met Huizen naar toe willen!”.


De kandidatenlijst:

 1. Roland Boom
 2. Erwin Ormel
 3. Ria van Kempen
 4. Sjoerd van Klink
 5. Jelle Bartlema
 6. Tom Pouw
 7. Jeroen Ribberink
 8. Corinne Loenen
 9. Joeri Donker
 10. Berendine Baptiste
 11. Michael van Dijk
 12. Frank Lambooy
 13. Edwin Rebel
 14. Jaap van der Meulen
 15. Willem Meijerman
 16. Niek Ketting
 17. Jessica Prins