Het nieuwe afvalbeleid volgens de VVD Huizen

Voorzitter,

Allereerst: dit is het moment om ons als raad uit te spreken over toekomstige afvalbeleid. Wij hebben het gezag daarover gedelegeerd aan de Regio GV (pfho Milieu), dus formeel hoeft de Regio niet bij ons te komen. Dat doen ze nu wel, omdat daar in moties om is gevraagd. Daarom moeten wij ons nu wel uitspreken.

Op een later tijdstip zal de Regio als repliek geven: ‘wij zijn desgevraagd bij u geweest, vaak met de Regio-wethouder, om uw input op te halen, maar toen heeft de raad geen input geleverd.’ Je zou kunnen zeggen, als excuus: wij hebben ons dat onvoldoende gerealiseerd dat dit het moment is om input te leveren, maar dat is geen geldig argument.

Wij willen graag bij deze onze mening geven.

De VVD wil naar een goede afvalstoffenstroom, die op een goede manier bijdraagt aan ons milieu en die niet met afval heen en weer gaat schuiven…( lees naar Duitsland rijden).

Het is een mooi raadsvoorstel om de startnotitie te beginnen, maar wij vinden dat het voorstel op bepaalde punten wel scherper had gemogen.

A: Secundaire sturing op scheidingspercentage

Qua kosten

De financiële gevolgen hiervan zijn lastig te overzien. Ultieme scheiding zou zijn: al je restafval bij GFT en PMD gooien. Als onze PMD stroom teveel vervuilt, krijgen we hiervoor geen vergoeding meer. Op het moment is onze PMD 33% vervuild en uit coulance wordt er slechts 0.7% afgekeurd (de normering voor acceptatie is 15% die met 1 procent per jaar naar 10% wordt afgebouwd).

In Twente zijn ze al wat verder met sturing op scheiding, maar zijn ze er recent tegenaan gelopen dat 97% (ja 97%..!) afgekeurd wordt.

Scheidingspercentage qua Milieu

Zelfs bij 100% zuiver PMD, verzamelen we voor 50% van de plastic stroom, plastic dat niet circulair recyclebaar is.

Na gescheiden inzameling mag dit niet onze (Europa's schoonste) verbrandingsoven in, waardoor we voor verbranding momenteel gas toe moeten voegen.

Nee, dit deel wordt geëxporteerd naar Duitsland, waar het eindigt als bermpaaltje, of verdwijnt naar Azië (wij mogen bij wet niet exporteren naar Azië, maar Duitsland mag dat wel). Zie dit dus maar als dat heen en weer schuiven van de afvalstroom

De landelijke overweging om statiegeld op PET te zetten, en het advies om metaal bij restafval te gooien brengt de nuttige PMD stroom richting 0.

Wij zouden liever gezien hebben dat er helemaal niet op scheidingspercentage gestuurd wordt,

B: Koppeling beleidsbesluit aan contractduur

Wij zouden zeker geen dure contractbreuk bepleiten

De vraag is echter niet om het besluit naar voren te halen, maar om het los te koppelen van de uitvoering (contractduur).

Maar wij kennen onze wethouder en vertrouwen ook op een eventuele toezegging, waar gedurende het contact in de afgelopen dagen op gehint is...Als de wethouder ons die toezegging kan doen, zijn wij gerustgesteld, dat wij voldoende invloed kunnen uitoefenen, om zo snel mogelijk de beste optie uit te kunnen voeren m.b.t. bron- of nascheiding.

C: DifTar

Dit komt alleen ter sprake bij bronscheiding. DifTar is het betalen per hoeveelheid restafval, om de hoeveelheid restafval te drukken werkt de stimulering heel erg naar het vervuilen van je andere afvalstromen, want die kun je gratis afleveren.

Het rendement van bronscheiding (waar we nu in ieder geval nog mee te maken hebben gedurende de huidige contractduur) is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden PMD. Dit wordt negatief beïnvloed door DifTar.

Ook leidt DifTar tot dumping in de natuur. Beide vervuilingen willen wij graag voorkomen.

Daarom hadden we liever gezien dat er uitdrukkelijk uitgesproken zou worden tegen de invoering van DifTar 

D: Koppelkansen

De VVD wil natuurlijk graag de beste mix tussen verschillende thema's.

Alleen ligt hier de grondstoffenvisie ter sprake. Wij willen graag zo mogelijk gebruik maken van koppelkansen, maar inzetten op koppelkansen suggereert dat er vanuit de koppelkansen afval beleid gecreëerd wordt en dat vinden wij niet op z'n plek in de grondstoffenvisie

Wij zouden zo mogelijk graag koppelkansen benutten, maar vinden dat we moeten inzetten op een zo goed mogelijke afvalstroom. 

 In Laren, Blaricum en Gooise Meren zijn gisteren moties en amendementen aangenomen om de iets scherpere kaders , zoals in het betoog genoemd, vast te leggen in het raadsvoorstel 

 Wij hebben net als bovengenoemde gemeenten ook aan een amendement gedacht, maar indien de wethouder ons door middel van enkele toezeggingen en duidingen ons tegemoet kan komen wordt het indienen wellicht overbodig…

Wij wachten dus graag de reactie van de wethouder af.