Bijdrage VVD Huizen tijdens Begrotingsraad op 5 november 2020

Meerjarenbegroting

Dank u wel voorzitter.

Ik sta hier dit jaar met een dubbel gevoel, aan de ene kant gaat het goed met Huizen; we bouwen mooie scholen, parken, zwembaden en werken aan een kustvisie, maar aan de andere kant lopen de inkomsten en de uitgaven scheef. Duidelijk is dat we de afgelopen jaren veel te veel hebben uitgegeven in het Sociaal Domein. Jarenlang kon het niet op en was er een behoorlijke spendingsdrift. De reserve sociaal domein van 10 miljoen die door het vorige college werd ingesteld, was ook al snel opgesoupeerd. Veel van de uitgaven waren ondoorzichtig voor ons. Maar wij denken dat in deze periode de omslag hier is ingezet. We moeten er heel scherp in blijven zitten om de kosten in de komende jaren onder controle  en grip hierop te houden. We moeten zicht krijgen op het pakket en de kosten. We moeten  “beter budgetteren in het sociaal Domein”.

VVD Huizen hecht veel belang en waarde aan het welzijn van onze inwoners. Wij willen graag dat iedereen fysiek en mentaal gezond is in een veilige omgeving. Maar omdat de financiële middelen momenteel niet toereikend zijn moeten er keuzes worden gemaakt en dat is niet makkelijk. Deze keuzes gaan ook gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Wij moeten het geld dat we investeren in het Sociaal domein zo effectief mogelijk inzetten met een zo groot mogelijke positieve impact op het welzijn van zoveel mogelijk Huizer inwoners.

Wij nemen deze verantwoordelijkheid heel erg serieus. Het is hierom ook dat wij tijdens de informatie avond over de kosten in de jeugdzorg binnen het SD,  met veel interesse kennis hebben genomen van de stappen die onze ambtenaren zetten om op basis van grondige analyse van data het effect van de aangeboden zorg of investeringen in het voorveld inzichtelijk te maken. Wij  zeggen hier ‘investeringen’. En daarmee bedoelen wij, dat we geld uitgeven om een doel te bereiken. Wij vinden investeren in het voorveld goed,  als dat lagere kosten in het áchter’veld oplevert. Niet om de boom van voorzieningen nog verder op te tuigen zonder dat wij daar grip op krijgen. De VVD vindt investeren dus goed. Als we daarmee de steeds stijgende kosten binnen het sociaal domein onder controle krijgen.

Tevens, zodat we ook gedreven door de gegevens en degelijk onderbouwdingen ,  besluiten kunnen nemen om nog meer impact te kunnen maken op het welzijn van Huizen. Deze data en analyses zouden in de beleving van VVD Huizen een prominentere rol moeten spelen in de besluitvorming in het Sociaal Domein. De VVD wil graag vaker, en veel zakelijker, kijken naar de elementen van het sociaal domein. Waar is er geld voor, wat willen wij bereiken en hoe gaan we dat doen. Gebaseerd op ‘harde’ gegevens, geen mooie verhalen. Want geld uitgeven is heel goed gelukt, nu moeten we  er nog in slagen een sociaal Huizen in te richten wat ook zijn eigen rekeningen kan betalen. Wij willen graag vaker , en samen , kijken,   naar welke knoppen we aan kunnen en moeten aandraaien om , al lerende stappen te zetten naar een steeds optimaler resultaat. Tijdens dit proces gaan we samen oa leren wat de beste indicatoren zijn om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te meten en leren we steeds meer over de effectiviteit van de verschillende vormen en aanbieders. Daarom zal D66 komen met  een motie komen die we in co-creatie hebben opgesteld met als doel : “ weer grip op de kosten in het Sociaal Domein”.

Dit ook zodat de raad haar controlerende taak goed kan uitvoeren en wij niet telkens verrast worden. 

Besturen betekent niet alleen maar roepen,  maar betekent vooral verantwoordelijkheid nemen. De financiële situatie betekende pittige discussies. Duidelijk is dat de balans in de begroting weer terug moet. Daarom zijn wij ook bereid om , de voor ons, draconische maatregel te nemen in de vorm van een OZB verhoging. Dit is een figuurlijke steen die zwaar op de maag ligt. En dan mag ik de dooddoener hierbij vertellen:

“ we hebben nog steeds de laagste gemeentelijke belasting  in het Gooi”. Maar daar heb je niet veel aan als je de rekening krijgt….

Laat duidelijk zijn dat we hiermee geworsteld hebben.  Maar inwoners verwachten ook van ons,  dat we afgewogen maatregelen nemen, gericht op een evenwichtige begrotingsbalans. Dat is een  belangrijk uitgangspunt voor Huizen.

Naast de OZB verhoging is er ook een aanzienlijk pakket aan bezuinigen voorgesteld door het college. Veel van deze bezuinigingen kunnen in het sociaal domein worden bereikt. En dat betekent voorzichtigheid. Dat we mensen die kwetsbaar zijn, niet laten vallen. De keuzes die door de afdeling Sociaal Domein hier zijn gemaakt, lijken haalbaar te zijn en ons is gegarandeerd dat iedereen geholpen kan worden en onze maatwerk aanpak gegarandeerd blijft. De VVD staat voor een sociale maar ook betaalbare gemeente. Geld uitgeven kan iedereen, verstandige keuzes maken blijkt helaas veel moeilijker. Wij als VVD kijken niet weg bij die verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk dat ons hoge voorzieningen niveau ongewijzigd blijft. Dat moet een uitgangspunt zijn voor onze inwoners.

Maar er is ook een mooi perspectief . We blijven investeren in Huizen. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden aan de Zomerkade , de stranden en de Wedekuil. Hier moeten we ook ruimte geven aan ondernemers. Laten we niet alles met geld willen oplossen, maar geef mensen de ruimte om te ondernemen en om met initiatieven te komen. Wij hebben veel zin om van deze plek een mooie strand locatie te maken en hoe leuk zou het zijn als de jeugd lekker op de steiger kan hangen en chillen en een duik kan nemen  in ons Gooimeer. We moeten blijven denken in kansen mbt onze Kustvisie. Dat heeft het bureau dat ons hiermee heeft geholpen duidelijk laten zien. Er zijn ook Quick wins , en een daarvan zijn meer bootjes in de aanloophaven en havenkom van de Oostermeent. Bootjes met mensen geven reuring, en gezelligheid, maar op dit ogenblik maken weinig omwonenden gebruik van de ligplaatsen. Ze zijn te duur en de verplichting om de boot in de winter weg te halen is ook een regel die veel bootbezitters te dwingend vinden en waar eigenlijk geen reden voor is….. Wij dienen deze motie in als Vreemd aan de orde etc. ……… motie uitdelen….

De VVD is overigens blij dat ‘groen’, bomen, bloemen en gras zo’n belangrijke plek gaan innemen bij de nieuwe Zomerkade. Wordt  het ook niet eens tijd dat dat ‘groen’ ook recht wordt gedaan aan de Nieuw Bussummerweg?  Een van die prachtige lanen in ons dorp , die nu echt in volle glorie hersteld moet gaan worden. We hebben daar nu lang genoeg op gewacht en er zijn nu al  gigantisch bedragen besteed aan onderzoek………

Naast de Kustvisie kunnen we ook verder met het invullen van de visies en plannen die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. We gaan de Silverdom, de rotte kies van Huizen, afbreken en er worden mooie appartementen voor jongeren en voor de vrije sector ontwikkeld.

Het Erfgooiers college krijgt weer een gebouw waar ze gezond en efficiënt les in kunnen geven en ook de Maria Montessori school is als een van de eerste scholen energie neutraal. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij willen omgaan met ons maatschappelijk vastgoed in Huizen.

Ook een nieuwe invulling van de Blokkerpanden, dit keer met een mooi, passend ontwerp waar Huizen mooier van wordt, staat hoog op onze agenda . We hopen hier begin volgend jaar de plannen voor te zien.

Al met al geeft de begroting voor 2021 ons,  financieel een moeilijk beeld te zien, maar kunnen we toch in Huizen nog investeren in het aantrekkelijker maken van Huizen. Dat is belangrijk, want stilstand is achteruit gang.

….en overigens vind ik dat de Laanstructuur van de Nw Bussummer weg hersteld moet worden.

Dank u wel voorzitter.