Bijdrage VVD Huizen aan Algemene beschouwingen voorjaar 2019

Wat veel van jullie misschien niet weten, is dat ik een groot Formule 1 fan ben, om precies te zijn Max Verstappen. Nu vragen jullie je misschien af, waar wil ik naartoe wil en wat dit met gemeente Huizen heeft te maken. Laat mij jullie uitleggen wat wij als gemeente van Max kunnen leren.

Afgelopen zondag heeft Max Verstappen voor het tweede jaar op rij de Grand Prix op de Redbull Ring in Oostenrijk, het thuiscircuit van zijn team, gewonnen. Hij is met zijn 21 jaar zeker niet de meest ervaren coureur, hij rijdt niet in de beste auto, hij rijdt niet voor het rijkste team. Toch won hij afgelopen zondag en finishte hij 6 plaatsen én een volle ronde vóór zijn teamgenoot, die in dezelfde auto rijdt.

 

Wat mij nu, naast de hoge snelheid, veel herrie, etc., fascineert is, wat zijn de redenen voor zijn succes? Let op, bij deze mijn analyse én wat wij als gemeente Huizen hiervan kan leren.


1.    Hij heeft een ambitieus plan, hij wil wereldkampioen worden,

2.    Grote creatieve investeringen, investeren waarbij er zo effectief mogelijk wordt omgegaan met de beperkte middelen door niet alleen meer geld in de auto te pompen, maar ook trainingsuren, als hij niet aan het racen is, dan rijdt hij wel in de simulator en in zijn vrije tijd speelt hij autorace spelletjes op een spelcomputer,

3.     Gewoon DOEN. Hij is loyaal aan zijn sponsors en zijn team, gaat niet voor het grote geld naar één van de rijkere teams, spreekt zijn vertrouwen uit in de aanpassingen die het team aan zijn auto doet, en hij maakt er het beste van.

 

En dan nu de vergelijking: Gemeente Huizen heeft hoge ambities. Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in het formuleren van beleid en opstellen van ambitieuze plannen, zoals bijvoorbeeld de Kustvisie, het beleid Sociaal Domein, het Kunst & Cultuur beleid, etc.

 

Kortom, we hebben goede en ambitieuze plannen, nu is het tijd om creatief te investeren en om te gaan DOEN om het maximale effect voor onze inwoners te realiseren. Nu wordt het tijd dat onze inwoners er iets van gaan merken, veranderingen/verbeteringen gaan zien.

 

Sociaal Domein

Voorzitter, neem bijvoorbeeld het Sociaal Domein: 

In het Sociaal Domein hebben we te maken met enorme uitdagingen. De door de centrale overheid ingezette decentralisatie, de nieuwe specificaties waar onze F1 auto aan moet voldoen, krijgen steeds meer gezicht. En dat is niet rooskleurig. De kostenontwikkeling in het sociaal domein is verontrustend te noemen.

 

Met name op het terrein van de Jeugdzorg hebben we te kampen met grote financiële uitdagingen. Toch doen wij het als Huizen beter dan het landelijk gemiddelde, beter dan onze teamgenoot. Wij hebben dan ook vertrouwen in het beleidsplan dat wij onlangs voor de jaren 2019 -2022 hebben vastgesteld. Wij geloven in de aanpak van investeren aan de preventieve  “voorkant” om daarmee  te voorkomen dat het aan de “zwaardere achterkant” volledig uit de hand loopt. Een mooi voorbeeld waar we creatief investeren aan de voorkant en DOEN om aan de achterkant erger te voorkomen.

 

Desalniettemin maken wij ons zorgen over het uit de hand lopen van de kosten én herhalen wij onze uitdaging aan het College / wethouder om continu een kritische blik te houden op de (te nemen) maatregelen en werkelijk alles in het werk te stellen om de kosten in de hand te houden. Hierbij hechten wij groot belang aan het advies van de accountant om frequenter te rapporteren over de feitelijke ontwikkeling en verwachte ontwikkelingen als dat niet lukt de kwaliteit van de cijfers te verbeteren en op tijd aan te leveren. De bedrijfsvoering in het sociaal domein moet strakker gehouden worden, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden of we verstandig met het geld omgaan.

 

Kustvisie

Na een geslaagd participatieproces is er nu een concept Kustvisie. We investeren tijd om te borgen dat er een door belanghebbenden gedragen visie komt en die kant gaat het zeker op. Er ligt straks een ambitieus plan.

 

VVD Huizen wil verder met Huizen. Niet stilstaan bij het verleden, maar gaan voor goed wonen en leven in Huizen. Het succes van “Blaricum aan Zee”, de strandtent bij onze buren, laat zien dat er behoefte is, ook bij inwoners van Huizen, om lekker op en aan het water of strand te recreëren. Als gemeente moeten wij hier creatief investeren, in gesprek met inwoners, voorwaarden scheppen waarin ondernemers kansen kunnen creëren, en wij willen de mogelijkheid onderzoeken om voor de realisatie van projecten uit de kustvisie, waar veel inwoners plezier/profijt van hebben, eventueel onze reserves aan te spreken. Een deel van de Huizer reserves is op dit moment weggezet tegen nul procent rente en kunnen wij misschien wel vrij opnemen zonder daarmee te tornen aan onze dekking?

 

Kunst & Cultuur

Voorzitter, Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor een samenleving. Het stimuleert de creativiteit, zorgt voor samenhang en geeft identiteit. Als VVD Huizen zien we het belang in van een actief en stimulerende beleid ten aanzien van kunst en cultuur. Om een en ander verder uit te bouwen en Kunst & Cultuur voor Huizen toekomstbestendig neer te zetten is momenteel een Raadsbrede werkgroep bezig om een nieuw beleidsplan Kunst & Cultuur op te stellen.

 

Het doel: Wij willen af van de te vaak gehoorde opmerking “In Huizen is niets te beleven…”. Er is juist heel veel in Huizen te beleven. Er wordt al heel creatief geïnvesteerd en gedaan met activiteiten zoals  de Theaterroute, de Kunstmarkt, het nieuwe huiskamer kleinkunst festival, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

In het kader van doen, willen wij graag dat het Huizer Havenconcert ook volgend jaar weer gaat plaatsvinden. Vorig jaar gestart met groot succes! Het is een fantastisch initiatief waar veel inwoners van genieten en wat de potentie heeft om uit te groeien tot een heel bijzonder onderdeel.  Wij zullen daarom een motie indienen om dat mogelijk te maken!

 

Naast de genoemde thema’s ziet de VVD veel kansen voor verbeteringen, om net als bij de Formule 1 auto de vleugel een beetje bij te stellen voor meer down force:

-       Zo hebben wij onze zorgen, wat de financiën betreft, over onze meerjarenbegroting. We hebben de begroting weer sluitend gekregen, maar alleen met inzet van onze schommelreserve….. Dat zou onze begroting niet nodig moeten hebben.

Simpelweg; de inkomsten en de uitgaven moeten in balans zijn. Dat is heel lastig te begrijpen voor de inwoners van Huizen. Zeker als je altijd hoort dat we zo’n ‘rijke‘ gemeente zijn.

Hier is communicatie naar de inwoners toe erg belangrijk!

 

-       Hetzelfde geldt voor veiligheid. Veiligheidscijfers verbeteren, maar het veiligheidsgevoelblijft achter. We doen al veel aan communicatie in de vorm van flyers en een bijlage bij de lokale krant. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Hoe kunnen we creatief investeren? Welke andere mogelijkheden en middelen hebben we om het veiligheidsgevoel een boost te geven en het veiligheidsgevoel van onze inwoners effectief te vergroten? Als gemeente stimuleren en activeren we de Buurt Preventie Verenigingen. Zij leveren nu al een belangrijke bijdrage. Misschien dat we dit verder kunnen uitbouwen?

 

-       Een manier van creatief investeren is het zoeken naar synergie tussen de verschillende beleidsonderwerpen en/of -plannen. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van onderhoud met de uitvoering van aanpassingen die volgen uit het verkeerscirculatieplan. Is de meerjarenonderhoudsplanning afgestemd met de ideeën in het verkeerscirculatie plan?

 

-       De herontwikkeling van de BNI strookkan een belangrijke schakel zijn van de verdere ontwikkeling van de Haven en van de as met het Oude Dorp. Tot onze grote spijt ontbreekt het tot  dusver aan een haalbaar en betaalbaar plan. Wij hebben het vertrouwen dat er door het college alles aan zal worden gedaan om hier iets goeds van te maken en hopen hier snel van het college positieve ontwikkelingen over te vernemen.

 

-       De VVD vindt het belangrijk dat alle kinderen in Huizen naar schoolkunnen in een duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat. Hiervoor ligt een ambitieus plan voor de verduurzaming van een aantal scholen. Helaas zijn we bij de uitvoering van het plan al meerdere keren tegen financiële tegenvallers aangelopen. Daarom willen we de wethouder nogmaals oproepen om vooruit te kijken, realistische begrotingen af te geven en prudent om te gaan met het geld van de Huizer belastingbetaler.

Wethouder, kunt u ons garanderen dat de kosten voor de verduurzaming van de scholen niet nog verder zullen oplopen en het gat tussen de initiële begroting en de uiteindelijk gemaakte kosten niet nog verder zal groeien?

 

-       Helaas zijn de bomen aan de Bussummerwegook een voorbeeld waar nog wel wat finetuning nodig is. In een brief van één van de betrokkenen lezen wij over de ervaren gang van zaken: “U neemt maanden de tijd om hele simpele afspraken na de komen… Wij ervaren uw procedure als een ‘tijdrek’ procedure’… Tot nu toe bent u niet verder gekomen, dan een rapportje te laten maken met daarop de verzamelde ‘geeltjes’ die de inwoners in december , zelf hebben achtergelaten”….

Na studie, participatiegroep , en verstreken tijd is het nu tijd om op basis van gedegen onderzoek het plan te concretiseren en voor de omwoners helderheid te verschaffen over de mogelijkheden én onmogelijkheden voor het herstellen van de laanstructuur. De VVD hecht veel waarde aan het behoud en waar nodig het herstel van de fraaie laan-structuur van de toegangswegen naar het dorp.

 

-       In dezelfde categorie  is het tijd voor actie, tijd voor doen op het onderwerpOndermijning. Wij hebben hier enige tijd geleden een voorlichting over gehad en we hebben er in het openbaar over gesproken. Dat was heel goed, maar hoe nu verder? Wat gaan we nu doen om ondermijning te voorkomen?

 

-       Eén van de speerpunten uit de controle van het jaarverslag 2018, die invulling zouden kunnen geven aan het actief signaleren van ondermijning, is het op orde krijgen van interne beheersing, waarbij er groot belang gehecht wordt aan de cultuurcomponent. Voorzitter, hoe gaat het nu met de ambtelijke cultuur? Spreekt men elkaar aan? Is er sprake van een cultuurverandering en is de interne beheersing op orde?

 

-       Ook ligt er nog een grote ‘integriteitskwestie’, die het gemeentehuis verleden jaar geeft doen opschudden. Wat voormaatregelen zijn er nu concreet genomen om dit soort activiteiten tegen te gaan en hoe zijn deze in de organisatie ingebed?

 

-       En zo zijn er nog vele kansen om verbeteringen aan te brengen:

Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de dekking van het glasvezelnetwerk in alle wijken in Huizen. Wij zullen een motie indienen om dit te onderzoeken.

-       Verbetering van het onderhoud van fietspaden, of

-       Tijdig beginnen met de overgang van de rechtmatigheidscontrole van accountant naar college.

 

En gelukkig hebben we ook op veel onderwerpen waar we de juiste afstelling al hebben gevonden:

-       De ondernemers in de Oostermeentzijn een lichtend voorbeeld van creatief investeren en doen. Helaas kon de kick-off Huizer dag niet doorgaan, omdat ineens het Oldtimer Festival op dezelfde dag gepland werd. Echter, lieten zij zich niet uit het veld slaan en organiseerden voor de tweede keer een goedbezochte en succesvolle Pasar Malam, een evenement dat langzaam uitgroeit tot een jaarlijkse traditie die echt een verrijking is voor Huizen. Als VVD willen wij aanmoedigen om dit soort initiatieven te ontplooien.

 

-       Wijbouwen huisvesting voor jongeren en stimuleren doorstroom. Na jarenlang onderhandelen lijkt er nu schot te zitten in de herbestemming van de Silverdometot een wooncomplex met jongeren en vrije sectorwoningen. We hebben misschien iets meer creatief moeten investeren dan we in eerste instantie zouden willen, maar de inwoners van Huizen vragen om ontwikkeling van dit stuk grond. Kortom, een mooie kans om goede woningen te laten bouwen, waar veel vraag naar is in Huizen. Zeker gezien de schaarste aan bouwlocaties.

 

-       In overleg met een marktpartij en ondernemers wordt er op dit moment hard gewerkt aan een plan om komen tot een optimale invulling van het gebied rondom het Blokker panden het voormalig postkantoor. De uitstraling en het ontwerp van dit ‘blok’ heeft veel aandacht nodig, maar dat zien wij met vertrouwen tegemoet.

 

-       De aanstelling van een acquisitie-ambtenaar is dit voorjaar bestuurlijk geregeld. Hij of zij zal een impuls geven aan het werven van nieuwe winkels en bedrijven in Huizen, een investering die wij zeer toejuichen. College, wat is de stand van zaken?

 

Afsluiting

Voorzitter, de finish is in zicht. Graag wil de VVD Huizen het college oproepen om de mooie plannen die we het afgelopen jaar hebben opgesteld omzetten in DOEN met een zichtbaar resultaat, waar onze inwoners profijt van hebben. We willen het college daarbij uitdagen om creatief doch zorgvuldig om te gaan met onze middelen en bijvoorbeeld ook na te denken over het creëren van een klimaat of omgeving, waarin Huizers kunnen ondernemen, groeien en floreren i.p.v. altijd maar direct de portemonnee te trekken.

 

Laten we in Huizen proberen om een klein beetje meer Max Verstappen zijn.