VVD fractie bezoekt de ondernemers van winkelcentrum de Oostermeent

Maandag 11 maart was de fractie van de VVD op bezoek bij Golden City.
Dit keer niet voor een Chinese maaltijd, maar om een keer met de ondernemersvereniging van de Oostermeent te overleggen hoe de zaken daar lopen en of er wensen dan wel vragen zijn waarbij de gemeente hun kan ondersteunen.
Wij hebben deze avond veel van elkaar geleerd; onder andere hoe kort we de lijntjes wel niet kunnen maken, door direct met elkaar contact op te nemen zodra er iets speelt. Een veelheid van onderwerpen is de revue gepasseerd: zondagsopening, spandoekenbeleid, overlast door rotzooi, het parkeerterrein vs. de HOV, wegbewijzering, Huizerdag (kick-off) vs. old-timer festival, ondernemerstoets en reguliere zaken als vergunningen en onderhoud.
Het moge duidelijk zijn dat de korte lijntjes zeer van pas zullen komen en dat de VVD de vinger aan de pols houdt.