VVD Huizen stelt vragen over het niet doorgaan van de Avondvierdaagse

De VVD Huizen vindt de Avondvierdaagse een belangrijk evenement voor de Huizer schooljeugd. De Avondvierdaagse is behalve een waardevolle traditie ook een mooie gelegenheid om sport en bewegen onder de aandacht van de Huizer bevolking te brengen en de jeugd vanachter het ‘computerscherm’ vandaan te krijgen. 

Net als veel andere Huizers heeft de VVD Huizen via diverse media vernomen dat er onvoldoende vrijwilligers op de benodigde plaatsen langs de route beschikbaar zijn om de Avondvierdaagse in 2019 doorgang te kunnen laten vinden. Wij zoeken bij voorkeur eerst de oplossing in het “handen uit de mouwen en samen de schouders er onder”, maar stellen vast dat dit nu niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De VVD Huizen vraagt daarom nu expliciet aandacht voor het voortzetten van de gekoesterde traditie. De VVD Huizen heeft daarom aan de Wethouder gevraagd om te onderzoeken op welke wijze de Gemeente ondersteuning aan de organisatie van de Avondvierdaagse kan bieden, zodat de Avondvierdaagse 2019 alsnog doorgang kan vinden en deze waardevolle traditie voor Huizen behouden kan blijven.