Raadspodium Kunst & Cultuur een groot succes!

Onder leiding van moderator Joop Daalmeijer deden een twintigtal sprekers vanuit allerlei kunst en cultuur organisaties en initiatieven een zogeheten "pitch" over hun visie op Kunst & Cultuur in Huizen. De avond bleek een groot succes!

Het Raadspodium Kunst & Cultuur is een initiatief vanuit de Gemeenteraad van Huizen. Het is bedoeld om vanuit de bevolking input en feedback te krijgen die kan dienen voor het opstellen van een nieuwe Kunst & Cultuur nota.  In deze nota wordt het Kunst & Cultuur beleid van de gemeente Huizen beschreven. De laatste nota besloeg de periode van 2012 - 2016. Hoog tijd dus dat er een nieuwe nota gaat komen.

Verrassend was het om te zien hoe groot de belangstelling was voor dit Raadspodium. De publieke tribune van de Raadszaal zat volledig vol om de twintig insprekers hun pitches te zien houden waarin zij hun zienswijze gaven op Kunst & Cultuur in Huizen. Vele interessante idee├źn en suggesties, reeds bestaande en volledig nieuwe initiatieven passeerde de revue. Duidelijk werd dat er in Huizen al heel veel gebeurt op het gebied van Kunst en Cultuur, maar dat het niet altijd even goed bekend is bij het grote publiek, of zoals een van de deelnemer het zei: Huizen borrelt, maar het bruist nog niet!  "Verbinden" en "samenwerken" waren twee kernbegrippen die duidelijk naar voren kwamen deze avond, ook om verder aan te gaan werken.

Aan de hand van vooraf uitgereikte evaluatieformulieren konden de aanwezigen kun mening geven over wat men gehoord had en wat men er van vond. De vele ingeleverde formulieren worden door de werkgroep van de Raad verwerkt en de uitslag wordt gebruikt om mee te nemen in het opstellen van de nieuwe Kunst & Cultuurnota die in 2019 zal gaan verschijnen.