Onderzoek sjoemelambtenaar: de onderste steen moet boven!

In februari van dit jaar werden wij , inwoners en gemeenteraad van Huizen, opgeschrikt door een krantenbericht dat er een medewerker van de afdeling Wijk & Service werd beschuldigd van mogelijke fraude. De gemeenteraad wilde hier graag in het openbaar over vergaderen om inzicht te krijgen in deze zaak. Helaas was dat niet toegestaan, maar het college beloofde een onderzoeksrapport en maatregelen om dit uit te zoeken. Een van deze maatregelen betrof het instellen van een onderzoekscommissie.

 De VVD heeft samen met het CDA hierover vragen gesteld. Wij willen namelijk dat deze commissie goed geïnstrueerd is en het onderzoek niet te eng wordt gemaakt. Ook wordt er nu, door inzet van VVD en CDA, gewerkt met een zogenaamd “dedicated email adres”, waarop ook buitenstaanders, inwoners, bedrijven of ambtenaren van andere afdelingen, informatie over deze integriteitszaak kwijt kunnen. Helaas mogen wij over het onderzoeksrapport van Deloitte nog niet in de openbaarheid vergaderen, omdat het Openbaar Ministerie ook een onderzoek instelt naar de kwestie en dat door openbaarmaking van het Deloitte rapport, getuigen beïnvloed kunnen worden. Wij betreuren dit, omdat het hierdoor lijkt of dit hele integriteitsonderzoek in de doofpot gestopt wordt en dat is iets wat wij als VVD zeer zeker niet willen!

Tijdens de Commissie ABM  vergadering van 18 oktober jl.  hebben wij een warm pleidooi gehouden voor het feit dat wij de onderste steen boven willen hebben en aan de onderzoekscommissie een zeer ruime onderzoeksbevoegdheid willen geven.  Wij hebben letterlijk gezegd dat deze commissie “ de ogen en oren” van de gemeenteraad moeten zijn.

De onderzoekscommissie is inmiddels geïnstalleerd en zal eind december met een eerste (tussen) rapportage komen.