Maidenspeech Jeroen Ribberink over de Zondagopenstelling

Geachte voorzitter, college, raad, toeschouwers, luisteraars en overige bewoners

In tegenstelling tot mijn voorganger zijn wij heel blij met het bereikte resultaat. Na de verkiezingen in maart is gebleken dat in ieder geval onder het grote merendeel van de bewoners van Huizen de wens bestaat om de verplichte zondagsrust op te geven. De zondagsopenstelling was een zeer belangrijke belofte van de VVD aan haar kiezers.

Eindelijk hoeven we op zondag niet meer naar Blaricum, of een andere plaats om onze boodschappen te doen, maar kan dit gewoon bij onze eigen Huizer ondernemers. Tot op heden was Huizen een van de zeldzame gemeenten in Noord-Holland met een verplichte zondagsrust.

Ondertussen hebben wij al vele positieve reacties gehad uit alle groepen die wij hier vertegenwoordigen. De ondernemers zien hun omzet in het weekend niet naar de concurrent gaan, de inwoners kunnen gewoon in eigen dorp winkelen en zelfs personeel; vooral (helaas nog niet-stemmende) jeugd, wil graag een extra zondag-centje verdienen.

Ook in de huidige maatschappij, waar ondertussen bij een groot deel van de gezinnen door de week door beide ouders gewerkt wordt, biedt de zondag een dag om een keer echt te gaan winkelen.

Tegelijkertijd is één van de voorwaarden voor deze openstelling dat elke winkel die open gaat dat uit eigen keuze doet. Iedereen mag open, maar niets moet; er is geen enkele dwang en de ondernemers kunnen in alle vrijheid hier zelf invulling aan geven.

Hoewel de zondagsopenstelling binnen de raad van Huizen een controversieel onderwerp is, zijn er ook grote projecten waar wij met zijn allen als raad aan werken. In verschillende vormen is het aantrekkelijk maken van Huizen een speerpunt van ons allemaal. Met een toekomstbeeld van cruiseschip toeristen – of andere bezoekers - die Huizen bezoeken voor een leuke dag, zou het natuurlijk ook vreemd geweest zijn, om hun aan te laten komen in een uitgestorven dorp met gesloten luiken.

Bij onze kustvisie, de verbinding tussen Haven en dorp, bij al onze toekomstplannen is de openstelling op zondag een positieve bijdrage.

Maar natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de inwoners van Huizen, die gedurende de zondag hun kerk willen bezoeken. De zondag openstelling (inclusief de bevoorrading) zal gelimiteerd zijn tussen 12.00 en 18.00, zodat de zondagsrust in de ochtend nog geborgd blijft.

Wij zijn erg blij dat we tezamen in een coalitie zitten onder andere met het CDA, zodat de mening van de Christelijke Huizer ook vertegenwoordigt blijft.

Zonder de andere coalitiepartners te kort te willen doen, willen wij speciaal het CDA bedanken dat zij met betrekking tot de zondag openstelling voldoende water bij de wijn hebben willen doen, zodat we als coalitie onze plannen voort kunnen zetten. Deze dag zal door het overgrote merendeel van de Huizers gevierd worden als een bevrijdingsdag.

Dank u voor uw aandacht en een hele fijne 5th of July toegewenst.