Huizen: fuseren of zelfstandig blijven?

De Haven van Huizen vormde donderdagavond 30 maart j.l. het sfeervolle decor van een debatavond met circa vijftig Huizer inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. ‘Welk probleem gaan we feitelijk oplossen of creëren we juist een probleem?’, stelde een van de deelnemers in de zaal. Deze vraag bleef gedurende de avond prominent aanwezig en vooralsnog onbeantwoord.

Gespreksleider Petra van Hartskamp (voormalig wethouder van Huizen) ging met twee politici uit omringende buurgemeenten, t.w. Peter Calis (Larens Behoud) en Alexander Luijten (VVD Gooise Meren), het debat aan. Ook werd aan de overige deelnemers volop gelegenheid geboden hun verwachtingen en zorgen uit te spreken.

Luijten:
een fusieproces draait om politieke keuzes en sentiment. Dit proces dient bij voorkeur ‘bottom up’ plaats te vinden, waarbij het streven is de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, de bestuurskracht te versterken en een betere serviceverlening te bieden aan je inwoners. Kostenbesparing is eveneens een veel gehoord argument bij fusies, maar dit neigt meer naar wishful thinking. De effecten van een fusie zijn niet direct waarneembaar. Het kost tijd om cultuurverschillen te overbruggen. We zijn op de goede weg, maar het is een zoektocht en een gewenningsproces waarin wij ons thans nog bevinden.
De Provincie neemt thans de regie en dat is goed anders gebeurt er niets, maar het is uiteindelijk de Tweede Kamer die het besluit neemt.

Calis: Samenwerking is goed en dat doen we al veel in de regio, maar behoud de menselijke maat. Bestuurlijke ‘olietankers’ staan op gespannen voet met het democratisch proces. In zijn dorp hecht 80% van de inwoners aan de eigen identiteit. Laat je vooral leiden door emotie, want emotie bepaalt uiteindelijk de mate van geluk in het leven. Een fusie zal hieraan niet bijdragen.

Moeten de consequenties van een fusie voorgelegd worden aan de burger? Welk voorzieningen niveau accepteer je en tegen welke kosten? Het belang van de regio versus het belang van de burger. Wil je twee zwembaden open houden na een fusie of kan bijvoorbeeld het Tergooi ziekenhuis in Blaricum behouden blijven? En wat gaat dit betekenen voor de woonlasten? Hoe peilt de Gemeente bij de burger? Via buurtpanels en thema avonden kan een ieder zijn/haar mening delen, maar is dit voldoende?

Het woord Referendum viel tijdens het debat. Calis refereerde hierbij aan de bekende Griekse filosoof Plato. ‘Met genot als lokaas jagen zij op domheid’, schreef hij over politici. Democratie dwingt politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt.  Immers, ze willen hun machtsbasis niet kwijt…

Kortom, veel vragen en dito politieke keuzes in het verschiet.

Jessica Prins (fractievoorzitter VVD Huizen):
We willen de boel een beetje wakker schudden. Het gaat uiteindelijk om onze bestuurlijke toekomst. Met deze debatavond lijkt dit een eerste geslaagde opzet te zijn. ‘Een goed initiatief van de VVD Huizen’, was een veel gehoorde reactie onder de deelnemers.