VVD afdeling Huizen fuseert met collega VVD afdelingen

De discussie over de gemeentelijke herindelingen is in volle gang, maar binnen de VVD zelf is een nieuwe organisatie indeling een feit. Waar voorheen elke gemeente een eigen VVD afdeling kende, worden er tegenwoordig VVD netwerken gevormd. Dit zijn samenvoegingen van meerdere VVD afdelingen binnen een bepaalde regio. Maandag 23 januari stond de ‘herindeling’ in ’t Gooi op de agenda van de Algemene Ledenvergaderingen.

Tijdens de bijeenkomst in Bussum met VVD Gooise Meren, VVD Weesp en VVD Huizen moesten er eerst een aantal formaliteiten doorlopen worden. Zo hield elke afdeling een eigen ALV met als doel zichzelf op te heffen. Toen dit eenmaal bewerkstelligd was kon er een gezamenlijke ALV plaats vinden waarin er een nieuw VVD netwerk gevormd kon worden tussen de voormalige afdelingen VVD Gooise Meren, VVD Weesp en VVD Huizen. Het nieuwe netwerk gaat door het leven onder de naam ‘Gooi en Vecht’. Namens Huizen zal Erwin Ormel plaatsnemen in het bestuur van het netwerk in de functie van penningmeester.

Voor VVD leden uit Huizen zal dit betekenen dat zij niet meer lid zijn van de afdeling VVD Huizen, maar per 23 januari van het VVD netwerk Gooi en Vecht. Wij bedanken de voormalig Huizer VVD bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met onze buurgemeenten in het nieuwe netwerk.