Voorjaarsnota VVD Huizen

Jessica Prins, fractievoorzitter VVD Huizen sprak tijdens de financiĆ«le Raadsvergadering  van afgelopen donderdag 30 juni de beschouwingen van de VVD uit. Vooruitgang, ontwikkeling en ambitie moeten centraal staan in het beleid van de gemeente in de komende jaren als het aan de VVD ligt. Prins kwam in een helder verhaal  met enkele aansprekende punten en thema's.

De detailhandel en MKB in Huizen biedt meer werkgelegenheid dan gemiddeld in Nederland. Dit moet gekoesterd worden, maar luister de gemeente wel voldoende ? Wat is er terechtgekomen van de motie van de VVD van vorig jaar, waarin opgeroepen werd om een actieve houding aan te nemen voor wat betreft het aantrekken en werven van nieuwe bedrijven, winkels en ander initiatieven en die met algemene stemmen is aanvaard ?  Kijkend naar de discussies inzake de zoektocht naar een geschikte lokatie voor de Poli's van Tergooi ziekenhuis, het mogelijke  vertrek van de Trappenberg en de kansen die de Floriade biedt, is de vraag of er voldoende alertheid is van het College op dit terrein..

Ook moeten we sterk aan de slag om onze aantrekkelijke verblijfsgebieden beter te benutten. Zo biedt het stand aan de Zomerkade absoluut nog geen compleet plaatje en moet snel met een plan aangepakt worden om te voorkomen dat het verwordt tot een soort Oud communistische badplaats aan de Zwarte Zee, aldus Prins.

Een veilig en goed wegennet is belangrijk voor onze burgeres. Niet investeren in infrastructuur is vooruitschuiven van problemen naar de toekomst toe!.

Een geloofwaardige en effectieve aanpak van de veiligheid in Huizen is noodzakelijk. De Veiligheidsmonitor 2015 geeft geen rooskleurige cijfers af over Huizen. De totale criminaliteit in Huizen nam toe, m.n.  voor woninginbraken, vernielingen en autokraken en het gevoel van onveiligheid is in Huizen hoger dan gemiddeld in de Gooi en Vechtstreek. Inzet van voldoende handhavers (wijkagenten, BOA's etc.) maar zeker ook materieel is nodig, ook als dat betekent de aanschaf van extra camera's. 

Ook sprak Prins nog over de Huizer Brandweer die sinds 2011 binnen de Veiligheidsregio opereert en waar enorm op is bezuinigd. Er moet (veel) meer gedaan worden met (veel) minder geld. De VVD vindt de dat Veiligheidsregio alles uit de kast moet halen om het voor iedereen inzichtelijk te maken dat het met de veiligheid in de regio wel goed zit.

Daarnaast sprak Prins zich nog uit over enkele wensen voor nieuw beleid waaronder de subsidie verzoeken vanuit het Huizer Museum, voetbalclub De Zuidvogels en de Jeu de Boules Club. 

Prins sloot af met de woorden: Vooruitgang staat centraal in deze voorjaarsnota en de VVD is daar trots op!

Kijk voor de integrale tekst van de voorjaarsnota in de bijlage onderaan dit bericht