Meedenken over voorbereiding Oud & Nieuw 2016-2017

Woensdagavond 8 juni jl. waren de inwoners van Huizen en de leden van de gemeenteraad uitgenodigd om mee te denken over de voorbereiding van oud& nieuw 2016-2017.
De afgelopen jaren is de jaarwisseling in Huizen niet altijd goed
verlopen. Ieder jaar is er een toename van vernielingen en
geluidsoverlast. Dit speelt natuurlijk niet alleen in Huizen, maar in het
hele land.
Aan ons, inwoners van Huizen, werd gevraagd om mee te denken om
vernielingen en geluidsoverlast te voorkomen. Duidelijk is dat politie, brandweer, boa’s , buurtpreventieverenigingen, de gemeente, horecaondernemers en andere partners goed moeten samenwerken om te zorgen voor een veilige jaarwisseling. 

Gevraagd werd om ideeën/beelden over een veilig oud& nieuw te 
delen met elkaar. Voor de VVD lag de nadruk op ‘toezicht en handhaving: hoe kunnen we beter toezicht houden? Cameratoezicht en Boa-inzet moeten beter werken. Daarnaast moeten we de vernielingen tegengaan, door eerder prullenbakken weg te halen (wist u dat een grote prullenbak
€ 1600,- kost?).Tevens werd er gediscussieerd over een vuurwerkvrije zone in het winkelcentrum….

De ideeën worden geëvalueerd en er komt een plan van aanpak in de vorm van een voorstel aan de gemeenteraad.

Foto-onderschrift:
Willem Meijerman, raadslid VVD Huizen, plakt zijn sticker met
aandachtspunten op de flip-overs.