VVD vindt voorstel verbouwplannen Erfgooiers College niet optimaal

De fractie van de VVD Huizen heeft zich tijdens de Raadsvergadering van 31 maart jl. uitgesproken over de verbouwingsplannen van het Erfgooiers College. De verbouwing is hard noodzakelijk gezien de verouderde staat waarin de school verkeerd. Volgens Jelle Bartlema, woordvoerder namens de fractie VVD, een uitgelezen mogelijkheid om echt voor kwaliteit te gaan en een optimaal schoolgebouw neer te zetten. Een meerderheid van de Raad dacht daar anders over en stemde in met een sub-optimale variant. Een gemiste kans volgens Bartlema.

“Een school bouw je in principe om een lange periode mee te kunnen. Zo’n beslismoment moet je dus heel  goed benutten om te kijken of je wel het meest optimale eruit haalt. Dat is in onze ogen nu niet gebeurd. Er is onvoldoende naar de mogelijkheden  gekeken” aldus Bartlema.

 Als gemeente zijn we wel verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Daarbij vinden wij het van groot belang dat juist die omgeving waarin kinderen moeten leren en zich ontwikkelen,  zo optimaal mogelijk is. Dat hebben wij ook voor ogen met het Erfgooiers College, maar dat zagen wij onvoldoende terug in het voorstel. Vandaar dat wij in de Raadsvergadering gevraagd hebben om het voorstel te verbreden en pas een besluit nemen nadat door het College de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot nieuwbouw, ook op een alternatieve locatie, zijn gepresenteerd. Pas dan kun je een echte afgewogen keuze maken en bepalen wat het meest optimale resultaat oplevert, zowel voor de school als voor de gemeente. Het is jammer dat dit nu niet gebeurd is.