Veiligheidsbeleid rond de jaarwisseling in Huizen moet beter

“Het veiligheidsbeleid rond de jaarwisseling schiet tekort”, dat was de conclusie van VVD-raadslid Willem Meijerman in de raadsvergadering van 12 februari jl. Het aangescherpte beleid van de gemeente heeft niet voorkomen dat de overlast en de vernielingen ernstiger waren dan vorig jaar. De VVD verzoekt het college om op korte termijn met een overtuigende en effectieve aanpak te komen.

Begin 2015 bleek, dat forse schade was ontstaan door vuurwerk en vernielingen tijdens de jaarwisseling. Het college van B&W erkende, dat de inzet van politie en BOA’s veel te kleinschalig was geweest. Er kwam een nieuwe aanpak om het bij de jaarwisseling 2015-2016  beter te doen.

Wat blijkt? De vuurwerkoverlast, de vernielingen en de schade lijken dit jaar nog groter dan in het voorgaande jaar. Cijfers over de omvang van de schade ontbreken nog, nu ruim een maand na dato. De burgemeester heeft echter opnieuw het boetekleed aangetrokken: “De intensieve voorbereiding was duidelijk niet effectief voor het winkelcentrum Oostermeent”.

In een brief van 8 januari jl. wordt opnieuw een plan van aanpak aangekondigd, dat al binnen enkele weken operationeel zou kunnen zijn. Hierover is tot dusver niets meer vernomen.

Gelet op de weinig florissante resultaten tot nu toe maakt de VVD zich ernstige zorgen over de veiligheid in Huizen. De geloofwaardigheid van het gevoerde beleid is in het geding en dat is niet goed voor het college en ook niet voor de inwoners van Huizen.

De VVD verzoekt het college om op korte termijn met een overtuigende aanpak te komen, gebaseerd op een degelijke analyse van de oorzaken. Dit plan van aanpak zal de overlast, de vernielingen en de schade fors moeten verminderen.