Veiligheidsbeleid in Huizen moet beter

Het veiligheidsbeleid van de gemeente Huizen schiet tekort”, dat was de conclusie van VVD-nestor Carel Bikkers in de raadsvergadering van hedenavond. Huizen deed  het qua veiligheid in 2015 duidelijk minder dan de andere gemeenten in de regio. Dat kan en moet beter. De VVD verzoekt het college om op korte termijn met een overtuigende en effectieve aanpak te komen.

Uit de veiligheidscijfers over 2015 blijkt  dat de totale criminaliteit in Huizen steeg met 7% t.o.v. 2014, in de regio daalde de criminaliteit met 5%. Woninginbraken in Huizen stegen met 16%; in de regio werd een daling gerealiseerd met 11%. Vernielingen namen in Huizen toe met 47%, in de regio daalden vernielingen met 1%.

Waarom doet Huizen het in 2015 veel minder goed dan de andere gemeenten in de regio? Hoe komt het dat zo weinig voortgang wordt geboekt op dit speerpunt van beleid van het huidige college? Het antwoord kan niet anders zijn dan gebrek aan effectiviteit van het huidige beleid.

Gelet op de weinig florissante resultaten tot nu toe maakt de VVD zich ernstige zorgen over de veiligheid in Huizen. De geloofwaardigheid van het gevoerde beleid is in het geding en dat is niet goed voor het college en ook niet voor de inwoners van Huizen.

De VVD verzoekt het college om op korte termijn met een overtuigende aanpak te komen, gebaseerd op een degelijke analyse van de oorzaken. Dit plan van aanpak zal de overlast, de vernielingen en de schade fors moeten verminderen.