Jelle Bartlema wordt geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van de VVD