Roland Boom

 Eerste locoburgemeester

Specialisme/ portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Ruimtelijke investeringsagenda
 • Coördinatie projecten
 • Grondzaken, exploitatie en eigendommen
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Sport en recreatie
 • Toerisme
 • Toezicht en handhaving
 • Invoering omgevingswet

Nevenfuncties

 • Lid RVT cvo t’ Gooi (vrijwilligersvergoeding)