Dit zijn onze speerpunten

Dit zijn de speerpunten zoals vastgelegd in het verkeizingsprogramma 2014 - 2018:

Huizen zelfstandig

Onze gemeente is financieel gezond, mede dankzij het beleid dat de VVD in de afgelopen 48 jaar als bestuurderspartij heeft gevoerd. We zijn tegen fuseren, willen behoud van financiƫle zelfstandigheid. Onze portemonnee moet onze portemonnee blijven en mag niet worden gebruikt om de schulden van een andere gemeente te betalen. Zo voorkomen we ook verzwaring van gemeentelijke lasten voor u.

Sterke lokale economie

Een sterke lokale economie is in het belang van alle inwoners van onze gemeente. Daarom wil de VVD Huizen gunstige vestigingsvoorwaarden met minder regels en lage lasten voor bedrijven. Dat zorgt voor banen dicht bij huis. Gratis parkeren maakt het aantrekkelijk om het boodschappen doen bij onze plaatselijke winkeliers. We geven economische impulsen aan wijken en gebieden waar het kan, zoals de as Haven-Dorp.

Veilige leefomgeving

VVD Huizen wil dat u zich veilig voelt, waar dan ook in uw gemeente. Uw eigendommen moeten met kracht worden beschermd. VVD Huizen maakt zich ook sterk voor verbetering van veilige fietsroutes, het openbaar vervoer en het wegennet. Verkeersveiligheid (vooral bij scholen) staat voorop.

Nieuwe taken

Taken die door `Den Haag`worden afgestoten - zoals lokale zorg - moeten door de gemeente Huizen daadkrachtig worden opgepakt. Dat kan omdat onze gemeente dankzij het gevoerde beleid van de VVD Huizen nog steeds financieel sterk is. We hebben er het geld voor, maar werken samen met andere gemeenten als het kan. Mensen die het nodig hebben moeten van de gemeente een steuntje in de rug kunnen krijgen.

Duurzaam wonen, werken en recreeren

De VVD Huizen streeft naar prima voorzieningen voor bijvoorbeeld sport en recreatie, zonder lastenverzwaring. Stimulering van toerisme is goed voor de werkgelegenheid. Maar we zijn ook zuinig op ons groen en willen Huizenaren actief informeren hoe energie wordt bespaard.

Het beste onderwijs

We zijn trots op de kwaliteit van onze scholen en willen die kwaliteit bewaren. Tegelijk willen we leegstand van bestaande gebouwen zoveel mogelijk tegen gaan. Taalachterstand moet worden voorkomen en tegen voortijdig schoolverlaten wordt opgetreden.