• Oppositie in Huizen monddood gemaakt

  26 april − In de gemeenteraad van Huizen lag op 23 april jl. het voorstel voor van B&W om de vergaderorde van commissie- en raadsvergaderingen ingrijpend te wijzigen. Tot voor kort was het nog mogelijk dat vragen over een raadsvoorstel tot het laatste moment voor de stemming gesteld kunnen worden. B&W van Huizen wil hier een eind aan maken. Lees verder

 • Fractie VVD Huizen bezoekt politie Gooi- en Vechtstreek Noord

  21 april − Op 15 april jl. bracht een zestal fractieleden en lijstopvolgers een bezoek aan het politie basisteam Gooi- en Vechtstreek Noord (GVN) in het politiebureau in Naarden. Van hieruit wordt de basispolitiezorg aangestuurd in Huizen en in zes omringende gemeenten. Lees verder

 • Column Willem Meijerman: financieel beleid op scherp!

  10 april − Het college van B&W zet flink het mes in de reserves van de gemeente Huizen. Dat kan, want Huizen beschikt over ruime reserves en die moeten vroeger of later worden uitgegeven voor de publieke taak: veiligheid, goed onderwijs, etc. Belangrijk daarbij is wel dat die uitgaven helder en overtuigend worden onderbouwd. En daar wringt de schoen. Lees verder

 • VVD Huizen vermoedt vervallen voorkeursrecht gemeente Huizen op percelen hoofd winkel centrum

  27 februari − De VVD Huizen beschikt over informatie waaruit kan worden afgeleid, dat het voorkeursrecht van de Gemeente Huizen is komen te vervallen voor de percelen die deel uitmaken van het bouwplan voor het project Hoofd Winkel Centrum (HWC) en die thans in eigendom zijn van private partijen. Lees verder

 • Overleg op laag pitje na 'lekken' naar VVD

  17 februari − Het staat inwoners van Huizen vrij om met gemeenteraadsleden te praten over de gesprekken die zij met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau voeren. Die boodschap herhaalde wethouder Marlous Verbeek tijdens de gemeenteraadsvergadering, van donderdag 12 februari jl., nadat zij dezelfde mededeling eerder schriftelijk had gedaan aan het Huizer Initiatief Platform (HIP), een groep betrokken inwoners en ondernemers uit het Oude Dorp. Lees verder

 • VVD Huizen bezoekt Turkse moskee

  15 februari − Op woensdag 11 februari jl. bracht VVD Huizen een bezoek aan de Selemiye moskee aan het Gooierserf 390. Aanwezig waren fractieleden Carel Bikkers, Jessica Prins, Willem Meijerman en de lijstopvolgers Sjoerd van Klink, Joël van der Veer en zijn broer Boy. Wij werden zeer hartelijk ontvangen door de imam, het bestuur van de moskee en een aantal medewerkers, waaronder twee dames. Doel van het bezoek was een wederzijdse kennismaking, waardoor het in de toekomst makkelijker wordt om elkaar te vinden en te versterken. Lees verder

 • Veiligheidregio klaar voor effectieve bestrijding rampen en crises?

  12 februari − Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek is opgericht om rampen en crises in haar werkgebied effectief te kunnen bestrijden. De VR is opgericht in 2010 en er werken in samen: de brandweer, de GGD/GHOR, de ambulancedienst, de 9 gemeentes in de regio Gooi- en Vechtstreek, de politie en het openbaar ministerie. Het is dus een jonge, complexe organisatie, die een uitdagende taakstelling heeft. Dat betekent dat goede voorbereiding en voldoende mensen, materieel en oefening noodzakelijk zijn. Lees verder

 • Noodzaak grotere inzet reserves gemeente voor uitgaven in sociaal domein blijft onduidelijk

  12 februari − De reserves van de gemeente Huizen zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid tot € 116,5 mln per 1-1-2014. Naar nu blijkt, vooral door dankzij verstandig financieel beleid van de VVD. Want de huidige coalitie zet flink het mes in de reserves. Door exploitatieverliezen en door het creëren van nieuwe bestemmingsreserves is nu al zeker dat aan het eind van deze coalitieperiode de reserves onder de € 100 mln zullen dalen. Als de invulling van het Keucheniusgat kostentechnisch tegenvalt, dan komen we zelfs ruim onder de €100 mln uit. Lees verder